Räkna ut BMI

BMI-tabeller | Räkna ut ditt BMI här

Vuxna
Ålder i år Underviktig Idealvikt Övervikt Fetma
18-34 < 19 19-24 25-30 > 30
Över 35 < 19 19-26 27-30 > 30

Barn
FlickorPojkar
Ålder i år Idealvikt Övervikt Fetma Idealvikt Övervikt Fetma
5 < 17,15 17,16-19,17 > 19,17 < 17,42 17,43-19,30 > 19,30
6 < 17,34 17,35-19,65 > 19,65 < 17,55 17,56-19,78 > 19,78
7 < 17,75 17,76-20,51 > 21,51 < 17,92 17,93-20,63 > 20,63
8 < 18,35 18,36-21,57 > 21,57 < 18,44 18,45-21,60 > 21,60
9 < 19,07 19,08-22,81 > 22,81 < 19,10 19,11-22,77 > 22,77
10 < 19,86 19,87-24,11 > 24,11 < 19,84 19,85-24,00 > 24,00
11 < 20,74 20,75-25,42 > 25,42 < 20,55 20,56-25,10 > 25,10
12 < 21,68 21,69-26,67 > 26,67 < 21,22 21,23-26,02 > 26,02
13 < 22,58 22,59-27,76 > 27,76 < 21,91 21,92-26,84 > 26,84
14 < 23,34 23,35-28,57 > 28,57 < 22,62 22,63-27,63 > 27,63
15 < 23,94 23,95-29,11 > 29,11 < 23,29 23,30-28,30 > 28,30
16 < 24,37 24,38-29,43 > 29,43 < 23,90 23,91-28,88 > 28,88
17 < 24,70 24,71-29,43 > 29,43 < 24,46 24,47-29,41 > 29,41


030525 / maria@markazits.com