Påskfasta

Fastar gör man till åminnelse av Jesu 40 dagar av fasta i öknen innan han skulle börja in förkunnelse. Det finns säkert kristna som fastar i ordets rätta mening, men många försöker göra en modern variant istället: Man avstår från något i vardagen för att kunna fokusera mer på bibelläsning och bön, dvs det andliga livet. Man visar också sin solidaritet med Jesus och påminner oss om hans lidande och stora kärlek till oss.

Den kristna fastan är 40 dagar före påsk. Den sista ätdagen är fettisdagen. Dagen efter kallas för Askonsdagen och är själva starten på fastan. Fastan får brytas alla söndagar och våffeldagen (vårrfu-dagen) som infaller den 25 mars varje år.

Fastan bryts sedan på Påskdagen.

Jag har försökt göra en schematisk bild av de 40 dagarna och hoppas jag uppfattat de hela rätt. Datumen gäller för 2012, men fastan följer samma mönster varje år.

Datum Veckodag Aktivitet
21/2 -12 Tisdag Fettisdagen – den sista ätdagen
22/2 -12 Onsdag Askonsdagen- den första fastedagen
26/2 -12 Söndag Fastan får brytas
4/3 -12 Söndag Fastan får brytas
11/3 -12 Söndag Fastan får brytas
18/3 -12 Söndag Fastan får brytas
25/3 -12 Söndag (detta år) Våffeldagen – fastan får brytas
1/4 -12 Söndag Fastan får brytas
8/4 -12 Söndag Påskdagen – fastan bryts

Matt 4:1-2

Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att frestas av djävulen. Och när han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han till sist hungrig.
 

Bibelläsningsplaner

Att läsa bibeln är inte lätt. Att börja från början och läsa rakt igenom kan få även den mest ambitiöse läsare att ge upp. Att på måfå slå upp ett bibelställe känns som alltför slumpmässigt och ger ingen struktur. Det gör troligen att de mest lästa passagerna kommer upp gång på gång.

Några hittade bibelläsningsplaner på nätet

Dagens bibelord

Hur man kan studera bibeln

Bibelöversättningar

Innan jag började läsa bibeln visste jag så pass mycket att det hade kommit ut en ny reviderad upplaga av den rätt ålderdomliga bibel som jag tidigare bläddrat i. Men det finns ju massor med olika översättningar som är i bruk idag!

Hur översätter man rätt, när det handlar om att översätta från ålderdomliga skriftspråk?
Målsättningen måste vara att den översatta skriften ska vara:

  • Korrekt: Den ska återge exakt samma budskap som originalet. Inga tankar ska dras bort eller läggas till.
  • Klart: Budskapet ska vara tydligt.
  • Naturligt: Det språk som används måste vara förståeligt för oss nutida läsare.

Det ytterligheter när det gäller att översätta bibeln:

  • Översätta den ord för ord direkt från orginalspråket. En ord-till-ord-översättning kan bli rätt obegriplig om inte översättare trots allt försöker omforma meningarna till förståelig modernt språk.
  • Översätta den fras för fras (parafras), där man behåller meningarnas betydelse. Här kommer översättare att fungera som tolk åt oss.

När jag sökt efter svaret på frågan om vilken översättning som är bäst, så blir svaret ofta att man ska ha minst två olika översättningar och då gärna en av båda typerna (en ord-för-ord och en parafras).

Några svenska bibelöversättningar

1917 års kyrkobibel: Det vi i dagligt tal kallar den “gamla översättningen”.

Bibel 2000 (Bibelkommissionen): Den officiella svenska Bibel-utgåvan som utkom år 2000. Översättningen gjordes på uppdrag av regeringen. Det svenska språket är elegant och texten flyter fint och ofta oerhört vackert. Dock är den ibland så komprimerad, och ibland till och med korthuggen, att jag inte alltid får rätt associationer förrän efter en andra genomläsning. Texten känns ibland “rensad” från alltför religiösa uttryck. Den bibel som används inom Svenska Kyrkan.

Folkbibeln: Detta är ett ideellt initiativ där målsättningen har varit att göra Bibeln tillgänglig på modern svenska genom en tillförlitlig och grundtexttrogen översättning. Språket är inte alltid lika flytande, men känns istället tydligare, kanske pga dess ambition att vara mer trogen originalet. Denna översättning används mycket inom frikyrkorna. Detta är den bibel jag läser i första hand och använder för bibelstudier.

Levande Bibeln (GT) / Nya Levande Bibeln (NT) (Internationella Bibelsällskapet): Målsättningen var att grundtexten skulle översättas så att språket kan förstås också av helt ovana bibelläsare. Det är alltså inte en egentlig översättning, utan en fri tolkning (parafras). Dock är texterna ofta oerhört lika andra översättningar. Underförstådda budskap som lätt förstods av den ursprungliga mottagaren finns utskrivna i texten eller i fotnoter. Språket i nyöversättningen följer svenskt talspråk  och flyter så att det känns som om texten var skriven på svenska från början. En extremt lättläst form av bibeln som jag tror fyller sitt syfte just genom det lättillgängliga språket. Detta är den bibel som jag läser för läsupplevelsens skull. Särskilt berättelserna i gamla testamentet är mycket lättare att ta till sig i denna version. Jag använder också denna version för att ibland få passager förklarade för mig på vanligt talspråk, när vändningarna blir för komplicerade i Folkbibeln.

Reformationsbibeln: En språkligt kraftigt moderniserad revidering av Karl XII:s Bibel från 1703. Här utgår man inte från grundtexterna utan de latinska texter som fastställdes på 1500-talet.

Helge Åkesons Bibelöversättning: En nästan ordagrann översättning från den grekiska grundtexten. Mycket svårläst, men ger en intressant inblick i det svåra att översätta gammalt språk till modernt.

Nya världens bibelöversättning: Den översättning som används av Jehovas vittnen.  Man skriver Jehova där det i grundtexterna står יהוה (JHWH) och de flesta andra bibelöversättningar använder “Herren” och “Gud” eller liknande.

Bibelcitat

Psaltaren 141:3

Folkbibeln
HERRE, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.

Nya Levande Bibeln / Handbok för livet
Herre, hjälp mig att hålla mun när jag ska tiga.

Bibel 2000
Herre, sätt en vakt för min mun, en dörrvakt för mina läppar

Romarbrevet 8:28

Folkbibeln
Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.

Nya Levande Bibeln / Handbok för livet
Vi vet att Gud på alla sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Det är hans syfte med våra liv.

Bibel 2000
Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan.

Matteus 7:7-8

Folkbibeln
Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Nya Levande Bibeln / Handbok för livet
Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Knacka på och dörren ska öppnas. För alla som ber de får, och de som söker, de finner. Om ni knackar på så kommer dörren att öppnas.

Bibel 2000
Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Jakobsbrevet 1:16-17

Folkbibeln
Bedra inte er själva, mina älskade bröder. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.

Nya Levande Bibeln / Handbok för livet
Därför, kära bröder, ska ni inte låta er ledas vilse. Men allt som är gott och fullkomligt kommer från Gud, ljusets skapare, han som lyser i evighet utan förändring eller skugga.

Bibel 2000
Låt inte bedra er, mina kära bröder. Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer från ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.

Första Korintierbrevet 6:19

Folkbibeln
Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?

Nya Levande Bibeln / Handbok för livet
Har ni ännu inte lärt er att er kropp är den helige Andes tempel, den Ande som Gud gav er, och att han bor i er? Er egen kropp tillhör inte er själva.

Bibel 2000
Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden, som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva.

Matt. 6:33

Folkbibeln
Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Nya Levande Bibeln / Handbok för livet
Och han kommer att med glädje ge er allt vad ni behöver, om ni ger honom första platsen i era liv och lever efter hans vilja.

Bibel 2000
Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också

Lukas 17:20-21

Folkbibeln
Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma svarade han dem: “Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er.”

Levande Bibeln
En dag frågade fariseerna Jesus: När kommer Guds rike? Jesus svarade: Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man utan vidare kan se det. Och ingen kan säga: Här är det, eller där är det! Nej! Guds rike är redan här, mitt ibland er.

Bibel 2000
Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma svarade han: “Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon.
Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er.”

Joh 14:1

Folkbibeln
Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.

Nya Levande Bibeln / Handbok för livet
Känn ingen ängslan och oro. Ni tror ju på Gud, tro nu också på mig.

Bibel 2000
Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig.

1 Kor 6:12

Folkbibeln
Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag skall inte låta något ta makten över mig.

Nya Levande Bibeln / Handbok för livet
Jag kan göra vad jag vill, om Kristus inte har förbjudit det. Men en del av det som är tillåtet för mig är definitivt inte lämpligt, särskilt om jag tror att det kan få ett sådant grepp om mig att jag inte kan sluta när jag vill.

Bibel 2000
Allt är tillåtet för mig – men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig – men ingenting får ta makten över mig.

1 Korintierbrevet 13:4-7

Folkbibeln
Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte,  den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp,  den tillräknar inte det onda.
Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen.
Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting.

Levande Bibeln
Kärleken är tålmodig, god och hänsynsfull, aldrig misstänksam eller avundsjuk, aldrig skrytsam eller stolt, och aldrig överlägsen, självisk eller fräck. Kärleken kräver inte att få sin egen vilja fram. Den är inte irriterad över andra, inte lättretad och den lägger knappast märke till när andra handlar fel.
Den är aldrig glad över orättvisan, men gläder sig när sanningen segrar.
Kärleken är trogen vad det än kostar.  Den förväntar sig alltid det bästa, hoppas i det längsta och är beredd att uthärda allt.

Bibel 2000
Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont.
Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen.
Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.

Jesaja 41:10

Folkbibeln
Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud.
Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.

Nya Levande Bibeln / Handbok för livet
Frukta inte, för jag är med dig! Var inte förskräckt! Jag är din Gud. Jag ska ge dig styrka. Jag ska hjälpa dig. Jag ska uppehålla dig med min segrande högra hand.

Bibel 2000
Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud.
Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.

 

 

Höga visan 8:6-7

Folkbibeln
Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta, som ett sigill på din arm.
Ty kärleken är stark som döden, dess svartsjuka obetvinglig som dödsriket.
Dess glöd är som eldsglöd, en HERRENS låga.
De största vatten kan ej släcka kärleken,
strömmar kan ej dränka den. Om någon ville ge alla rikedomar i sitt hus för kärleken,
skulle han ändå bli försmådd.

Nya Levande Bibeln / Handbok för livet
Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta, som en bekräftelse på vår trolovning,
för kärleken är lika stark som döden, och svartsjukan lika obeveklig som dödsriket.
Den glöder som eld, som en Herrens låga.
Stora vatten kan inte utsläcka kärleken, och inte heller kan floderna dränka den.
Även om en människa försöker att köpa den med allt hon äger, så kan hon det inte.

Bibel 2000
Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta, som ett sigill vid din arm.
Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven.
Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga.
Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den.
Om en man gav allt han ägde för kärleken, vem skulle ringakta honom?

Matteus 11:28

Folkbibeln
Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila.

Nya Levande Bibeln / Handbok för livet
Kom till mig så ska jag ge vila åt alla er som arbetar hårt och stapplar under tunga bördor.

Bibel 2000
Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.

1 Korintierbrevet 10:13

Folkbibeln
Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.

Nya Levande Bibeln / Handbok för livet
Men kom ihåg att de onda begär som ni lockas av inte är nya eller annorlunda. Många andra före er har mött precis samma problem. Och ingen frestelse är för stark. Ni kan lita på att Gud ser till att frestelsen inte blir så stark att ni inte kan stå emot den. Det har han lovat, och han håller sitt ord. Och när frestelsen kommer visar han er samtidigt en utväg att komma igenom den.

Bibel 2000
Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den.

 

Efesierbrevet 2:8-10

Folkbibeln
Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Nya Levande Bibeln / Handbok för livet
Genom hans nåd är ni frälsta därför att ni tror på Kristus. Och er tro kommer inte genom egna ansträngningar, den är en gåva från Gud. Frälsningen är nämligen inte en belöning för det goda vi har gjort. Därför kan ingen av oss skryta med den. Det är Gud själv som har gjort oss till vad vi är och gett oss nytt liv genom Kristus Jesus. Så förvandlade han oss till att göra det goda, som han från början bestämt oss till.

Bibel 2000
Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till.

Psaltaren 68:5-7

Folkbibeln
Sjung till hans ära, prisa hans namn! Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, gläd er inför honom. Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare, en Gud som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka. Men de upproriska måste bo i öknen.

Nya Levande Bibeln / Handbok för livet
Sjung en lovsång till Herren! Stäm upp en sång till honom som rider på molnen! Herren är hans namn! Gläd dig inför honom! Han är en far för de föräldralösa, och han försvarar änkor, för han är helig. De ensamma ger han ett hem, och fångarna för han ut i frihet. Därför sjunger de av glädje! Men för dem som gör uppror väntar bara hungersnöd och svåra tider.

Bibel 2000
Sjung till Guds ära, lova hans namn, hylla honom som rider på molnen! Herren är hans namn, jubla inför honom, de faderlösas fader, änkornas försvarare, Gud i sin heliga boning. Gud ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka, men upprorsmännen får bo i öknen.

1 Krönikeboken 4:10 (Jabes bön)

Folkbibeln
Jabes ropade till Israels Gud och sade: “O, att du ville välsigna mig och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig! O, att du ville göra så att jag slipper olycka och smärta!” Och Gud lät det ske som han bad om.

Nya Levande Bibeln / Handbok för livet
Det var han som ropade och bad till Israels Gud: Välsigna mig och utvidga mitt område! Var med mig i allt jag gör och bevara mig från olycka och smärta! Gud hörde hans bön och gav honom vad han begärde.

Bibel 2000
Men Jabes åkallade Israels Gud: “Välsigna mig och gör mitt område stort. Låt din hand stödja mig och befria mig från olycka och smärta.” Och Gud uppfyllde hans önskan.


Bok k:v

Folkbibeln

Nya Levande Bibeln / Handbok för livet

Bibel 2000

Baconlindad haloumi

Var och handlade och såg ett tips på en liten lapp i affären:
Skär haloumi i bitar, linda en bacon-skiva runt varje bit och grilla.

Jag gjorde precis så.
Delade en haloumi-ost i 8 lika stora stavar.
Lindade en bacon-skiva runt varje stav.
Grillade dem i elgrillen (bor i lägenhet och får inte grilla på balkongen)

Blev supergott!!! Perfekt tillbehör till kött. Mättande är det också.

Vi äter för övrigt rätt ofta skivad haloumi stekt i olivolja, som tillbehör till maten.

Kaffeost – eller vad det nu blev

Jag älskar kaffeost! Det måste vara Tornedalens största bidrag till eftervärlden när det gäller mat. Den påminner mycket om den cypriotiska halloumi, men är inte alls lika salt. Gummiaktig och seg. Man skär den i små bitar, lägger den i kaffet och låter den smälta och “dricker” sedan upp den. Jättegott.

Ikväll bestämde jag mig i varje fall att göra denna kaffeost, utifrån de recept som finns på internet.

2 liter standardmjölk och 1/5 liter grädde värms till 37 grader.
Ta av kastrullen från plattan.
Tillsätt 2 tsk löpe.
Rör om så att löpen blandas väl.

Låt stå minst 45 minuter på den avslagna plattan så att massan stelnar.

Men sedan började problemen…
Enligt receptet skulle man nu ställa tillbaka ostmassan på spisen och värma upp till strax under kok-temperatur. Det hela får dock absolut inte börja koka. Ostmassan ska, med hjälp av en hålslev, försiktigt föras ihop till en stor klump under uppvärmningen. Jag har ingen hålslev och trodde det gick bra ändå. Eller så rörde jag om för mycket för tidigt. Men jag stod i varje fall vid spisen med en kastrull full med en massa som såg ut som vattnig keso. Jag fortsatte dock och hoppades att allt skulle gå väl ändå.

Häll upp ostmassan i ett durkslag och låt vasslen rinna av.
Låt stå 3-4 timmar så att all vätska rinner av.
Lägg ostmassan på ett bakplåtspapper.
Platta ut till en tjocklek av 2-3 cm.
Grädda i 225 grader i 30 minuter.

Trots min keso-konsistens på massan så rann vasslen av efter ett stund i durkslaget. Efter ett par timmars avrinning så var det faktiskt en rejäl hög med bara ostmassa kvar. Och efter en halvtimme i ugnen så var det till och med kaffeost!

Flöt ut en del på plåten och blev inte riktigt så där tjockt gummiaktig, som den ska vara. Men hade en riktigt god smörsmak och får anses som helt godkänd.

Medeltidsmat – tårta och pirog

Low carb-människor kan sluta läsa här. GI-folk kan fortsätta! 🙂

På våra knytkalas brukar jag oftast ta med mig något färdigt, till exempel ost, salami, grillad kyckling. Men ensam hemma utan barn och hundar gör under för kreativiteten.

När man läser medeltida recept verkar mycke festmat vara inbakad. Så jag gjorde någon sorts jättepirog, inspirerad av de recept som jag hittade.

Inbakad nötfärs

Gör en vanlig bröddeg på 5 dl varmt vatten, 50 g jäst, 100 gram smält smör, 1 tsk salt och grahamsmjöl tills degen känns lagom.
Låt jäsa ca 30 minuter.

Stek 500 gram köttfärs och två hackade lökar i rejält med smör.
Tillsätt ca 2 tsk pasta av soltorkade tomater.
Salta och peppra.
Låt svalna.

Smörj en ungsfast stor form.

Ta upp pajdegen på bakbordet och knåda den med vetemjöl. Kavla ut tunna skivor av pajskalet. Grahamsmjölet gör att degen är svår att få att hålla ihop, så jag kavlade ut mindre bitar som till slut fyllde hela formen. Låt degen gå ända upp till formens kant.

Fyll pajskalet med ca 5 dl gröna ärtor (alt. ärtor/majs/paprika).
Bred ut köttfärsen i ett jämnt lager ovanpå.
Strö över färsk oregano.
Gör en äggstanning på 1 dl grädde, 2 dl mjölk, 4 ägg, salt och vitpeppar.
Häll äggstanningen över köttfärsen.

Kavla ut tunna skivor av pajskalet och täck över formen. Jag var inte så noga på att trycka ihop kanterna då det är bra om locket kan andas och släppa ut vätska.

Nagga locket med en gaffel.

Det blev lite grahamsdeg över, som jag bara rullade till små frallor och lät gräddas tillsammans med pirogen.

Grädda i 225 grader i 30 minuter.

Nötkaka med jordgubbsgrädde

Kör 200 gram hasselnötter i matberedaren.
Lägg ner 100 gram torkade äpplen – en ring i taget.
Tillsätt 1 dl honung och låt allt gå till en jämn smet.
Vispa ner 4 ägg i nötsmeten.

Häll nötsmeten i smord form.

Grädda i 175 grader i 15 minuter.

Mixa ca 1,5 dl jordgubbar. Om man använder frusna bär: Se till att så mycket vätska som möjligt runnit bort.
Vispa 4 dl grädde hårt och blanda sedan ner de mosade jordgubbarna.
Bred jordgubbsgrädden över den kalla kakan.

Banankaka


Vad gör man med två bananer som ligger och skräpar i kylen? Rester efter dotterns smoothie-tillverkning och jag som inte ens äter bananer. Men en tanke föddes att man kanske kan späda ut dem och om inte göra något äkta low carb, så i varje fall något som är lågt GI och glutenfritt.

Konsistensen blev precis som en vanlig sockerkaka, men tyvärr slog den salta smaken från proteinpulvret igenom (hade bara soja-protein hemma). Men helt OK blev det och man kan inte alltid få allt!

Ta proportionerna med en nypa salt – jag hällde ner det mesta på måfå, tills jag fick en rätt fast sockerkakssmet.

2 mosade bananer
4 ägg

4 tsk bakpulver
1,5 dl riven kokos
4 rågade mått proteinpulver (går säkert bra med sojamjöl också)

100 gram smält kokosfett

1 tsk vaniljpulver

Sötningsmedel

Blanda allt väl och häll i en teflonform.
Jag gräddade 30 minuter i 175 grader.

Köttfärslimpa


Varför i hela friden köper man på sig 1,6 kg köttfärs bara för att det är billigt, när man lagar mat för en eller max två personer? Jag förstår tanken med storkok, men när man står där med all köttfärs, känns det som lite väl mycket att ta itu med.

Tanken var att göra köttbullar eller köttfärsbiffar att stoppa i frysen, men när jag lagt ut första lagret på plåten (tänkte steka dem i ugnen) inser jag att jag kommer att få ägna hela kvällen till det här. Inte min stil alls. Så istället blev det köttfärslimpa. Enkelt att skära upp och är fungerar som frukost, lunch, middag och mellanmål.
Tömde det jag hade i kylskåpet som verkade passa som smaksättare och resultatet blev överraskande gott! Och nu är frysen och kylen full av köttfärslimpa.

1,6 kg nötfärs
2,5 dl grädde

6 ägg

1/2 paket färskost med smak av vitlök och örter
1 paket färskost
2/3 burk röd pesto

Salt och peppar

Blandade allt och formade till två limpor på en plåt.
Gräddade i 175 grader 1 timme.

Haloumi stekt i olivolja passar till det mesta.

Low carb pizza


Hittade ett recept på blomkålspizza. Gjorde om det efter vad jag hade hemma och det blev verkligen kanongott! Betyget från dottern var: “Supergott! Det var inte riktigt som pizza, men det var jättegott!”

Kan tänka mig att botten blir något fastare om man byter ut ett av äggen mot 1-1,5 dl extra mjukost.

 

 

Pizzabotten
Jag körde följande i matberedaren till en jämn smet:
2,5 dl kokt blomkål (det ska alltså vara 2,5 dl när blomkålen är riven/finfördelad)
125 gram mozarella-ost
1/2 dl färskost (typ Philadelhpia)
2 ägg
1 gnutta salt

Lägg ett bakplåtspapper på en plåt (eller smord plåt) och bred ut smeten. Den är tjockflytande och håller tillräcklig fasthet för att kunna formas till en pizzabotten.

Grädda i 225 grader i 12 minuter.

Ta ut ur ugnen.
Sedan är det dags att lägga på fyllningen. Jag tömde det jag hade hemma i skafferiet:
Bredde på röd pesto direkt på botten. Lade sedan på rejält med rökt skinka, massor med riven gräddost, hackade oliver med blåmögelost och sedan lite riven parmesanost ovanpå.

Sätt på grillelementet i ugnen.
Placera pizzan högt i ugnen och låt den vara inne tills osten smält och fått lite färg: Ca 7-10 minuter.

Kokospannkaka

Dagens lunch blev kokospannkakor.
Blir som någon sorts blandning mellan pannkaka och omelett. Gillar man kokos så kan detta var ett alternativ till pannkakor. Som tillbehör hade jag Önos lågkalorsylt som inte innehåller något tillsatt socker (dock sötningsmedel).
Kan tänka mig att de blir goda att göra på kokosmjölk också. Går att byta ut kokosen helt mot sojamjöl, om man föredrar det.

3-4 pannkakor

2 ägg
1 dl kokosflingor
1 dl grädde
2 msk sojamjöl
1 knivsudd salt

Stek pannkakorna i smör.

Vår egen moussaka

Ikväll gjorde vi en egen variant på moussaka, som passar på både vanligt folk och low carb-folk.

Vi delade upp formen i två delar:
Ett par lager rå skivad potatis i botten på en ugnssäker form – lagom stor del av formen för de som äter vanlig mat. Lowcarbfolket får ett mycket, mycket glest och tunt lager potatis – eller ingen potatis alls – i sin del av formen, beroende på hur strikt man vill vara.

Gör en köttfärssås på:
Fint hackad charlottenlök
Fint hackad vitlök
Lammfärs (eller nötfärs)
Hackade gröna oliver
3 dl grädde
Lite soja
1 köttbuljongtärning
Salt och vitpeppar
Smör i botten av formen, så inte potatisen fastnar.

Gratinera i 225 grader 25 minuter.
Då det är kvar 10 minuter lägger man på ett lager ost.

Till nästa gång kommer jag nog att blanda i skalad, hackad aubergine också för att göra köttfärsen mindre kompakt.


Till det drack vi en Lomond Syrah 2006 (nr 6606) – 90 kr. Ett förträffligt vin med lagringspotential.

Pilgrimsmusslor och kaprisbiffar

Har gjort Atkins-förrätt, Atkins-huvudrätt och så lite halvt GI/lite halvt fusk, så att “normalätarna” inte ska känna sig hungriga efter middagen. Men efterrätten är hyfsat OK i varje fall. Dock blev vi alla så mätta efter

för- och huvudrätt att efterrätten fick vänta till senare.

Förrätt: Smörstekta pilgrimsmusslor med vitlökssmör, grön sparris och ishavsrom. Hade dock räckt med antingen romen eller vitlökssmöret som tillbehör. Till det drack vi mitt vita favoritvin: Hilltop Gewürztraminer Sauvignon Blanc 2007 (nr 5332) från Ungern. Jag älskar Gewürztraminer – ger en smak med en väldigt speciell nästan parfymerad doft med inslag av rosor, persika och muskot. 55 kr – Systembolagets mest prisvärda vita vin? 

Huvudrätt: Köttfärsbif f ar på blandfärs (50/50 mellan nöt- och fläskfärs), 600 gram av varje sort. När jag liks står och steker biffar, så gör jag så att det räcker ett tag och fryser in det som blir över. Perfekt till både frukost, lunch och middag. I smeten blandade jag 3 dl grädde, 4 ägg och en burk kapris som smaksättning. Salt och vitpeppar också förstås. Till det en Café de Paris-sås och kokt grön sparris.

Till drack vi (förstås) en Zinfandel: Fetzer Barrel Select Zinfandel (nr 6425) – 116 kr. Mycket gott måste jag säga! Enligt Systembolaget ska det smaka: Fruktig, syltig smak med fatkaraktär med inslag av körsbär, björnbär och vanilj. Och just den syltiga smaken är mycket framträdande. Mjukt och gott som alla Zinfandel-viner.

Efterrätt: Här kommer det inte low carb, så ni som försöker gå ner i vikt, kan sluta läsa här. Däremot så är den hyfsat GI, och jag tänker allt ta en liten bit! Det blev hjortronsmulpaj gjord på hjortron och skivade äpplen. Äpplena behövs för att dryga ut hjortronen och ge volym till fyllningen. Hjortronen är så smakrika att de kommer att slå igenom ändå. Smuldegen gjorde jag på smör, bovetemjöl, sojamjöl och havregryn, så att den blev glutenfri. Kryddat med muskotnöt och massor av kanel.

Som synes är det inte så mycket smulpaj som man är van vid, utan mest bär och frukt. Men inget socker i pajen alls och tyvärr så får alla klara sig utan vaniljsås också: Stod och höll en förpackning i handen i affären, men tyckte det kändes som en enda kemikalie-fest. Vill de ha något mjukt till, så vispar jag en klick grädde på sidan om.

Spansk köttfärsgryta

Har gjort premiär för matlagning på nya spisen. Vilken skillnad med en ny keramikhäll som blir varm på direkten. Den gamla spisen var orginal 1971, så skillnaden är enorm. Den här köttfärssåsen blev lite mer smakrik utan att för den skull vara stark. Både low carb:are och vanligt folk gillade den. ca 4 personer 1 gul skalad hackad lök 1 ,5 fint hackade gröna oliver med pimiento 1 chorizo-korv som man dragit skinnet av och skurit i små bitar Olivolja till stekning 500 gram köttfärs 1 dl rött vin En förpackning krossade tomater med örtsmak 1 buljongtärning Vitpeppar Riven parmesan till servering Fräs den hackade löken och köttfärsen i olivolja tills färsen är brynt. Tillsätt oliverna och chorizon och låt brynas en stund till. Tillsätt rödvinet, tomaterna, buljongtärningen och vitpeppar. Låt puttra minst 10 minuter. Riv parmesanost över till serveringen. De som inte äter low carb får fullkornspasta till, annars så fungerar nog en grönsallad och ev. en bit bröd också.

Kycklingfiléer fyllda med goda smaker

Snitta kycklingfiléerna med en vass kniv utan att skära helt igenom. Det ska bli som en ficka. I fickan lägger man 1/4 bit mozarella-ost, fint hackade soltorkade tomater, pesto och fräst hackad bacon. Linda ett steksnöre runt filéen, så att den håller ihop. Salta och peppra filéerna efter egen smak. Stek kycklingpaketen i stekpanna.

Fiskgryta

Fick världens godaste fiskgryta till middag idag. Åt med sked eftersom det blir en blandning mellan soppa och gryta. Receptet räcker till 4 personer. De som inte åt low carb åt potatismos (gjort med smör och grädde) till och var lika nöjda som mig.

3 charlottenlökar. Hackas och bryns.
400 gram torsk
. Skärs i centimeter-stora kuber och fräses snabbt med löken.
Häll ner 3 dl grädde, 1 fiskbuljongtärning, 1 stor burk röd stenbitsrom, 4 hackade hårdkokta ägg och hackad persilja.
Låt puttra ett par minuter.
Smaka av med lite vitpeppar (inget extra salt behövs!).
När allt kokat ihop: Toppa med skalade räkor efter smak.

Äggmjölk – low carb mjölkersättning

Fick ett tips om äggmjölk, som sägs kunna ersätta grädde i kaffe och te. Och ska vara god och dricka. http://activenocarber.myfreeforum.org/Egg_Milk_and_Egg_Drink_about1566.html

Jag har ingen mixer, så jag tog fram in vanliga food-processor och kan att äggsmeten fullkomligen sprutade ur food-processorn! Övergick då istället till att vispa äggmjölken med elvispen och resultatet ser helt OK ut. Har ställt in tillbringaren i kylskåpet och får testa då det svalnat.

Översatt tills svenska blir det:

3 råa ägg 125 gram rumsvarmt smör (har ingen kokosolja hemma)

Mixa ägg och smör till en jämn smet. Häll på kokande vatten i en jämn stråle och fortsätt mixa, tills man fått ungefär 1-1,2 liter äggmjölk (i mitt fall blev det totalt ca 7.5 dl kokande vatten).

Smaksätt med lite sötningsmedel, muskot och kanel. (Jag tänker inte smaksätta förrän mjölken svalnat)

Återkommer när jag avsmakat det hela! Jag känner mig lite skeptisk, men det skadar inte att prova.

Så här såg köket ut efter mitt första försök – äggmjölk över hela diksbänken och allt framme eftersom jag kände att jag måste agera snabbt – medan vattnet var kokhett!

Uppdatering 1: Efter smaksättning var det faktiskt helt OK! Såg ut som rinnig gul vaniljsås och smakade svagt av smörkräm – gott att dricka kallt. Återstår att testa drycken i kaffe/te också.

Uppdatering 2: Tog en kopp kvällste och det var över förväntan. Nu smakade det inte längre smörkräm. Mer som “condensed milk”. Måste bara komma ihåg att röra om både i tillbringaren och i glaset/muggen så att fettet blandar sig väl med vätskan.

LCHF? Jag har läst om diet som kallas för low carb high fat (LCHF) – hur skiljer dig den från ditt sätt att tänka?

När jag började att lösa om low carb, så var det Atkins som var synonymt med low carb. Det har alltid funnits flera olika tolkningar av low carb med olika benämningar, men alla har haft samma grund: Håll ner på kolhydraterna! Och nu har vi fått en till variant: LCHF. 

Jag har förstått att många instinktivt vände sig mot att kalla sig Atkins-anhängare. Kanske för att hans koncept blivit alltmer kommersialiserat med diverse mer eller mindre tveksamma produkter till försäljning som följd. Man har då försökt hitta andra namn på kosten eftersom lågkolhydratkost är ett rätt krångligt begrepp att använda och ofta förväxlas med lågkalorikost. Tror dock att de flesta som ger ut böcker även efter Atkins vill tjäna lite pengar på dem och på kringjobb och kringprodukter – hur mycket man tjänar handlar bara om hur mycket man lyckas marknadsföra sig själv. Få ger ut böcker utan att vilja tjäna pengar på dem.

Det som skiljer de olika tolkningarna åt när det gäller kosten, är nog egentligen hur man ska fylla ut det tomrum som uppstår då man tar bort en stor del av kolhydraterna ur kosten. Vissa behåller en del i form av lågt GI-mat och grönsaker, andra betonar mer protein och andra vill öka på fettet istället. Min egen – lite elaka tolkning – är att alla författare måste ju hitta sin egna poäng för att kunna ge ut böcker. För vem vill läsa en bok som heter: “Så här åt Banting på 1800-talet- det funkar även idag!”

Under de senaste åren har man börjat prata om low carb high fat (LCHF) – eller på svenska: Lite kolhydrater och mycket fett. Detta begrepp används dock mest av en viss grupp i Sverige just nu, har jag förstått. Gissar att man lagt dit HF-delen mest för att betona att bara för att man tar bort kolhydraterna, så ska man inte öka mängden protein utan istället fylla ut med fett, för att få i sig tillräckligt med kalorier och uppnå mättnadskänsla. Man betonar också att mättat fett inte alls är den hälsofara som man under årtionden skrämt oss med. Dessutom är det ju så att alla “gurus” vill beskriva just sin metod som revolutionerande och försöker därför hitta ett namn som ska förknippas med just dem.

LCHF-begreppet är alltså bara ytterligare en tolkning av grundbegreppet low carb. Dvs samma metod som Banting skrev om redan 1863.